Thể loại:

语言学,语音,语音学,语音教学

Đăng ký theo dõi 语言学,语音,语音学,语音教学 phát âm