Thể loại:

赞美

Đăng ký theo dõi 赞美 phát âm

  • phát âm boz boz [tt]