Thể loại:

闽东语口语词

Đăng ký theo dõi 闽东语口语词 phát âm

 • phát âm 犬 [ja]
 • phát âm 有 [zh]
 • phát âm 箸 [ja]
 • phát âm 卵 [ja]
 • phát âm 憨 [zh]
 • phát âm 快活 快活 [wuu]
 • phát âm 伊 [nan]
 • phát âm 囝 [zh]
 • phát âm 遘 [cdo]
 • phát âm 有型 有型 [cdo]
 • phát âm 有味 有味 [zh]
 • phát âm 厝 [wuu]
 • phát âm 囥 [zh]
 • phát âm 泅 [wuu]
 • phát âm 古时 古时 [cdo]
 • phát âm 䆀 [cdo]
 • phát âm 惱 [cdo]
 • phát âm 何啻 何啻 [cdo]
 • phát âm 作幚 作幚 [cdo]