Thể loại:

难读字

Đăng ký theo dõi 难读字 phát âm

 • phát âm 壚 [zh]
 • phát âm 昀 [yue]
 • phát âm 蔦 [yue]
 • phát âm 嶴 [wuu]
 • phát âm 孥 [zh]
 • phát âm 畈 [yue]
 • phát âm 騶 [zh]
 • phát âm 窆 [yue]
 • phát âm 俜 [zh]
 • phát âm 菁 [yue]
 • phát âm 岵 [yue]
 • phát âm 乇 [zh]
 • phát âm 咦 [yue]
 • phát âm 咩 [yue]
 • phát âm 鯀 [zh]
 • phát âm 甌 [wuu]
 • phát âm 毳 [zh]
 • phát âm 囗(wéi) 囗(wéi) [zh]
 • phát âm 儕 [yue]
 • phát âm 鰥 [zh]
 • phát âm 苧 [yue]
 • phát âm 勱 [yue]
 • phát âm 昴 [yue]
 • phát âm 剄 [yue]
 • phát âm 鴆 [yue]
 • phát âm 埕 [zh]
 • phát âm 仳 [zh]
 • phát âm 铥 [zh]
 • phát âm 睇 [yue]
 • phát âm 奐 [zh]
 • phát âm 黹 [zh]
 • phát âm 顳 [zh]
 • phát âm 蛸 [ja]
 • phát âm 箅 [gan]
 • phát âm 婧 [zh]
 • phát âm 俅 [zh]
 • phát âm 喇 [zh]
 • phát âm 噶 [zh]
 • phát âm 囗(guó) 囗(guó) [zh]
 • phát âm 蚩 [wuu]
 • phát âm 閆 [yue]
 • phát âm 醯 [yue]
 • phát âm 埭 [zh]
 • phát âm 趵 [wuu]
 • phát âm 泔 [wuu]
 • phát âm 弔 [zh]
 • phát âm 笤 [wuu]
 • phát âm 乜 [yue]
 • phát âm 胴 [ja]
 • phát âm 埴 [zh]
 • phát âm 鯰 [zh]
 • phát âm 佾 [zh]
 • phát âm 鼷 [zh]
 • phát âm 飫 [zh]
 • phát âm 儆 [wuu]
 • phát âm 麂 [zh]
 • phát âm 羿 羿 [yue]
 • phát âm 鬮 [zh]
 • phát âm 圯 [zh]
 • phát âm 氅 [yue]
 • phát âm 菖 [wuu]
 • phát âm 鴯 [zh]
 • phát âm 鷥 [zh]
 • phát âm 劬 [yue]
 • phát âm 寰 [wuu]
 • phát âm 鰨 [zh]
 • phát âm 潯 [yue]
 • phát âm 韉 [zh]
 • phát âm 髹 [zh]
 • phát âm 唣 [zh]
 • phát âm 頡 [zh]
 • phát âm 騅 [zh]
 • phát âm 阼 [yue]
 • phát âm 熗 [yue]
 • phát âm 詈 [zh]
 • phát âm 厴 [wuu]
 • phát âm 岢 [yue]
 • phát âm 忉 [yue]
 • phát âm 茌 [yue]
 • phát âm 啵 [yue]
 • phát âm 疰 [wuu]
 • phát âm 佗 [wuu]
 • phát âm 蝤 [wuu]
 • phát âm 棖 [yue]
 • phát âm 溘 [zh]
 • phát âm 戽 [yue]
 • phát âm 腩 [yue]
 • phát âm 覷 [wuu]
 • phát âm 鰒 [zh]
 • phát âm 唳 [zh]
 • phát âm 渫 [wuu]
 • phát âm 鯡 [zh]
 • phát âm 庀 [yue]
 • phát âm 咔 [zh]
 • phát âm 埸 [zh]
 • phát âm 餼 [zh]
 • phát âm 痱 [wuu]
 • phát âm 塒 [zh]
 • phát âm 鮐 [zh]
 • phát âm 妣 [zh]