Thể loại:

难读字

Đăng ký theo dõi 难读字 phát âm

 • phát âm 蛉 [wuu]
 • phát âm 噲 [zh]
 • phát âm 圜 [zh]
 • phát âm 嗪 [zh]
 • phát âm 哂 [zh]
 • phát âm 嶧 [yue]
 • phát âm 卣 [yue]
 • phát âm 肜 [yue]
 • phát âm 蚪 [zh]
 • phát âm 潲 [yue]
 • phát âm 怙 [yue]
 • phát âm 騍 [zh]
 • phát âm 鮞 [zh]
 • phát âm 諢 [yue]
 • phát âm 咿 [zh]
 • phát âm 淥 [yue]
 • phát âm 屺 [yue]
 • phát âm 枘 [yue]
 • phát âm 鼙 [zh]
 • phát âm 芎 [zh]
 • phát âm 泖 [yue]
 • phát âm 仡 [zh]
 • phát âm 苕 [wuu]
 • phát âm 芄 [yue]
 • phát âm 鼯 [zh]
 • phát âm 虺 [yue]
 • phát âm 嚌 [zh]
 • phát âm 啁 [zh]
 • phát âm 邡 [yue]
 • phát âm 鼢 [zh]
 • phát âm 鳓 [zh]
 • phát âm 禊 [ja]
 • phát âm 邳 [yue]
 • phát âm 傀 [zh]
 • phát âm 腈 [wuu]
 • phát âm 黪 [zh]
 • phát âm 夥 [zh]
 • phát âm 髀 [zh]
 • phát âm 搋 [yue]
 • phát âm 蝣 [wuu]
 • phát âm 倬 [zh]
 • phát âm 鷴 [zh]
 • phát âm 鮚 [zh]
 • phát âm 罔 [yue]
 • phát âm 芡 [yue]
 • phát âm 煒 [yue]
 • phát âm 嘩 [yue]
 • phát âm 齎 [zh]
 • phát âm 鞀 [zh]
 • phát âm 鶘 [zh]
 • phát âm 骱 [zh]
 • phát âm 徂 [yue]
 • phát âm 頏 [zh]
 • phát âm 犴 [zh]
 • phát âm 髡 [zh]
 • phát âm 拊 [yue]
 • phát âm 媯 [zh]
 • phát âm 飧 [zh]
 • phát âm 馘 [zh]
 • phát âm 囔 [zh]
 • phát âm 颮 [zh]
 • phát âm 媾 [yue]
 • phát âm 鬻 [zh]
 • phát âm 兗 [zh]
 • phát âm 瓠 [zh]
 • phát âm 諑 [yue]
 • phát âm 餑 [zh]
 • phát âm 晟 [zh]
 • phát âm 骺 [wuu]
 • phát âm 挹 [yue]
 • phát âm 帙 [yue]
 • phát âm 饉 [zh]
 • phát âm 閼 [zh]
 • phát âm 嬖 [zh]
 • phát âm 啉 [zh]
 • phát âm 渚 [ja]
 • phát âm 畎 [zh]
 • phát âm 吲 [zh]
 • phát âm 攉 [zh]
 • phát âm 芪 [wuu]
 • phát âm 茺 [yue]
 • phát âm 褊 [zh]
 • phát âm 儔 [yue]
 • phát âm 嫜 [zh]
 • phát âm 嘏 [zh]
 • phát âm 媵 [zh]
 • phát âm 錆 [ja]
 • phát âm 阢 [yue]
 • phát âm 歟 [yue]
 • phát âm 檉 [yue]
 • phát âm 圊 [zh]
 • phát âm 尥 [yue]
 • phát âm 勐 [zh]
 • phát âm 掊 [zh]
 • phát âm 鷦 [zh]
 • phát âm 飪 [zh]
 • phát âm 迓 [yue]
 • phát âm 沔 [yue]
 • phát âm 釅 [wuu]
 • phát âm 驁 [zh]