Thể loại:

難讀字

Đăng ký theo dõi 難讀字 phát âm

 • phát âm 箸 [ja]
 • phát âm 畀 [wuu]
 • phát âm 鮪 [ja]
 • phát âm 尻 [zh]
 • phát âm 氽 [wuu]
 • phát âm 恁 [zh]
 • phát âm 艮 [yue]
 • phát âm 膣 [ja]
 • phát âm 咄 [yue]
 • phát âm 鯖 [ja]
 • phát âm 饕 [zh]
 • phát âm 霰 [ja]
 • phát âm 箐 [zh]
 • phát âm 噎 [yue]
 • phát âm 厶 [zh]
 • phát âm 捩 [wuu]
 • phát âm 鷲 [zh]
 • phát âm 郜 [zh]
 • phát âm 摺 [yue]
 • phát âm 鮎 [zh]
 • phát âm 爿 [yue]
 • phát âm 鱔 [zh]
 • phát âm 褚 [zh]
 • phát âm 锿 [zh]
 • phát âm 嬲 [wuu]
 • phát âm 呦 [yue]
 • phát âm 鐾 [wuu]
 • phát âm 尢 [yue]
 • phát âm 桁 [ja]
 • phát âm 蘸 [yue]
 • phát âm 熵 [zh]
 • phát âm 曜 [ja]
 • phát âm 銃 [ja]
 • phát âm 鱈 [zh]
 • phát âm 暉 [yue]
 • phát âm 汞 [zh]
 • phát âm 摜 [wuu]
 • phát âm 滎 [yue]
 • phát âm 昕 [yue]
 • phát âm 疋 [zh]
 • phát âm 鈿 [wuu]
 • phát âm 蠹 [yue]
 • phát âm 囝 [zh]
 • phát âm 囟 [wuu]
 • phát âm 鉍 [zh]
 • phát âm 氪 [wuu]
 • phát âm 憮 [yue]
 • phát âm 鎧 [ja]
 • phát âm 摑 [wuu]
 • phát âm 諶 [zh]
 • phát âm 妤 [zh]
 • phát âm 紺 [yue]
 • phát âm 鉈 [zh]
 • phát âm 飭 [zh]
 • phát âm 溻 [wuu]
 • phát âm 擘 [yue]
 • phát âm 巽 [zh]
 • phát âm 鉭 [zh]
 • phát âm 猷 [zh]
 • phát âm 鬈 [zh]
 • phát âm 爻 [wuu]
 • phát âm 妗 [zh]
 • phát âm 覃 [zh]
 • phát âm 沂 [yue]
 • phát âm 镨 [zh]
 • phát âm 焓 [zh]
 • phát âm 堍 [zh]
 • phát âm 鯛 [zh]
 • phát âm 碇 [ja]
 • phát âm 猢 [wuu]
 • phát âm 釩 [zh]
 • phát âm 銪 [zh]
 • phát âm 纛 [yue]
 • phát âm 銠 [zh]
 • phát âm 跛 [hak]
 • phát âm 諗 [yue]
 • phát âm 髑 [zh]
 • phát âm 鏑 [zh]
 • phát âm 餮 [zh]
 • phát âm 釷 [yue]
 • phát âm 搿 [wuu]
 • phát âm 鉻 [zh]
 • phát âm 鋏 [ja]
 • phát âm 呃 [zh]
 • phát âm 邸 [yue]
 • phát âm 釔 [zh]
 • phát âm 弁 [zh]
 • phát âm 鑭 [zh]
 • phát âm 鄢 [zh]
 • phát âm 蜆 [yue]
 • phát âm 邐 [yue]
 • phát âm 镅 [zh]
 • phát âm 鈮 [yue]
 • phát âm 鍺 [yue]
 • phát âm 垓 [ja]
 • phát âm 鵜 [zh]
 • phát âm 枰 [yue]
 • phát âm 鄔 [zh]
 • phát âm 墁 [yue]
 • phát âm 铹 [zh]