Thể loại:

難讀字

Đăng ký theo dõi 難讀字 phát âm

 • phát âm 箸
  [ja]
 • phát âm 畀
  [wuu]
 • phát âm 鮪
  [ja]
 • phát âm 尻
  [zh]
 • phát âm 氽
  [wuu]
 • phát âm 恁
  [zh]
 • phát âm 膣
  [ja]
 • phát âm 艮
  [yue]
 • phát âm 咄
  [yue]
 • phát âm 鯖
  [ja]
 • phát âm 饕
  [zh]
 • phát âm 霰
  [ja]
 • phát âm 箐
  [zh]
 • phát âm 噎
  [yue]
 • phát âm 鷲
  [zh]
 • phát âm 厶
  [zh]
 • phát âm 捩
  [wuu]
 • phát âm 摺
  [yue]
 • phát âm 郜
  [zh]
 • phát âm 褚
  [zh]
 • phát âm 鮎
  [zh]
 • phát âm 嬲
  [wuu]
 • phát âm 爿
  [yue]
 • phát âm 鱔
  [zh]
 • phát âm 沂
  [yue]
 • phát âm 锿
  [zh]
 • phát âm 昕
  [yue]
 • phát âm 呦
  [yue]
 • phát âm 桁
  [ja]
 • phát âm 尢
  [yue]
 • phát âm 蘸
  [yue]
 • phát âm 鐾
  [wuu]
 • phát âm 曜
  [ja]
 • phát âm 銃
  [ja]
 • phát âm 鱈
  [zh]
 • phát âm 熵
  [zh]
 • phát âm 汞
  [zh]
 • phát âm 滎
  [yue]
 • phát âm 暉
  [yue]
 • phát âm 疋
  [zh]
 • phát âm 摜
  [wuu]
 • phát âm 鈿
  [wuu]
 • phát âm 蠹
  [yue]
 • phát âm 妤
  [zh]
 • phát âm 囝
  [zh]
 • phát âm 鎧
  [ja]
 • phát âm 鉍
  [zh]
 • phát âm 囟
  [wuu]
 • phát âm 氪
  [wuu]
 • phát âm 諶
  [zh]
 • phát âm 憮
  [yue]
 • phát âm 摑
  [wuu]
 • phát âm 紺
  [yue]
 • phát âm 爻
  [wuu]
 • phát âm 鉈
  [zh]
 • phát âm 擘
  [yue]
 • phát âm 飭
  [zh]
 • phát âm 覃
  [zh]
 • phát âm 巽
  [zh]
 • phát âm 猷
  [zh]
 • phát âm 溻
  [wuu]
 • phát âm 鉭
  [zh]
 • phát âm 妗
  [zh]
 • phát âm 鬈
  [zh]
 • phát âm 斛
  [yue]
 • phát âm 鯛
  [zh]
 • phát âm 镨
  [zh]
 • phát âm 焓
  [zh]
 • phát âm 鋏
  [ja]
 • phát âm 碇
  [ja]
 • phát âm 堍
  [zh]
 • phát âm 纛
  [yue]
 • phát âm 跛
  [hak]
 • phát âm 猢
  [wuu]
 • phát âm 諗
  [yue]
 • phát âm 釩
  [zh]
 • phát âm 髑
  [zh]
 • phát âm 銪
  [zh]
 • phát âm 呃
  [zh]
 • phát âm 銠
  [zh]
 • phát âm 邸
  [yue]
 • phát âm 餮
  [zh]
 • phát âm 鏑
  [zh]
 • phát âm 鼬
  [zh]
 • phát âm 釷
  [yue]
 • phát âm 弁
  [zh]
 • phát âm 搿
  [wuu]
 • phát âm 鉻
  [zh]
 • phát âm 蜆
  [yue]
 • phát âm 釔
  [zh]
 • phát âm 鄢
  [zh]
 • phát âm 鑭
  [zh]
 • phát âm 鮫
  [zh]
 • phát âm 鵜
  [zh]
 • phát âm 鄔
  [zh]
 • phát âm 邐
  [yue]
 • phát âm 镅
  [zh]
 • phát âm 鍺
  [yue]
 • phát âm 鈮
  [yue]
 • phát âm 垓
  [ja]