Thể loại:

電芯

Đăng ký theo dõi 電芯 phát âm

  • phát âm 電池 電池 [yue]