Thể loại:

食物,水果

Đăng ký theo dõi 食物,水果 phát âm

  • phát âm 枇杷 枇杷 [wuu]