Thể loại:

香港(höeng gõng)

Đăng ký theo dõi 香港(höeng gõng) phát âm

  • phát âm 香港 香港 [yue]