Thể loại:

Đăng ký theo dõi 거 phát âm

  • phát âm 車
    [ja]