Thể loại:

대만

Đăng ký theo dõi 대만 phát âm

  • phát âm 臺灣 臺灣 [nan]