Thể loại:

북경

Đăng ký theo dõi 북경 phát âm

  • phát âm 北京 北京 [nan]