Thể loại:

Đăng ký theo dõi 삼 phát âm

  • phát âm 森 [ja]