Thể loại:

신병호

Đăng ký theo dõi 신병호 phát âm

  • phát âm 我 [zh]