Thể loại:

여름

Đăng ký theo dõi 여름 phát âm

  • phát âm 夏 [ja]
  • phát âm なつ なつ [ja]
  • phát âm 미깡 미깡 [jje]