Thể loại:

여름

Đăng ký theo dõi 여름 phát âm

  • phát âm 夏
    [ja]
  • phát âm なつ
    なつ [ja]
  • phát âm 미깡
    미깡 [jje]