Thể loại:

전적

Đăng ký theo dõi 전적 phát âm

  • phát âm 전적 전적 [ko]