Thể loại:

제주

Đăng ký theo dõi 제주 phát âm

  • phát âm 탐라 탐라 [ko]
  • Ghi âm từ 돌하르방 돌하르방 [ko] Đang chờ phát âm