Thể loại:

탄소

Đăng ký theo dõi 탄소 phát âm

  • phát âm 炭素 炭素 [ja]