Thể loại:

pH

Đăng ký theo dõi pH phát âm

  • phát âm pH pH [en]