Thể loại:

10 legszebb magyar szó

Đăng ký theo dõi 10 legszebb magyar szó phát âm

  • phát âm anya anya [hu]
  • phát âm sír sír [hu]
  • phát âm vér vér [hu]
  • phát âm ősz ősz [hu]
  • phát âm láng láng [hu]
  • phát âm szív szív [hu]
  • phát âm csók csók [hu]
  • phát âm gyöngy gyöngy [hu]
  • phát âm kard kard [hu]
  • phát âm szűz szűz [hu]