Thể loại:

año

Đăng ký theo dõi año phát âm

 • phát âm 1985
  1985 [ga]
 • phát âm 1980
  1980 [en]
 • phát âm annu
  annu [scn]
 • phát âm en un año
  en un año [es]
 • Ghi âm từ mata hiti mata hiti [rap] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tripantü tripantü [arn] Đang chờ phát âm