Thể loại:

año

Đăng ký theo dõi año phát âm

  • phát âm 1985 1985 [ga]
  • phát âm 1980 1980 [en]
  • phát âm annu annu [scn]
  • phát âm en un año en un año [es]
  • Ghi âm từ mata hiti mata hiti [rap] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ tripantü tripantü [arn] Đang chờ phát âm