Thể loại:

ABAC型疊詞

Đăng ký theo dõi ABAC型疊詞 phát âm