Thể loại:

abbreviated loanword

Đăng ký theo dõi abbreviated loanword phát âm

  • phát âm og og [no]
  • phát âm ハイソ ハイソ [ja]