Thể loại:

abecedario

Đăng ký theo dõi abecedario phát âm

  • phát âm C C [en]
  • phát âm X X [en]
  • phát âm Q Q [en]
  • phát âm ñ ñ [es]