Thể loại:

abuelo

Đăng ký theo dõi abuelo phát âm

  • phát âm dede dede [tr]
  • phát âm avu avu [fi]
  • phát âm dedek dedek [sl]
  • Ghi âm từ ntatemoholo ntatemoholo [st] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ paparu'au paparu'au [rap] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ paparuau paparuau [rap] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ awki awki [ay] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ chedky chedky [arn] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ granp'pa granp'pa [srn] Đang chờ phát âm