Thể loại:

adjectifs en Français

Đăng ký theo dõi adjectifs en Français phát âm