Thể loại:

adjectiv masculin

Đăng ký theo dõi adjectiv masculin phát âm