Thể loại:

adjectives (tt)

Đăng ký theo dõi adjectives (tt) phát âm