Thể loại:

adjetivo

Đăng ký theo dõi adjetivo phát âm