Thể loại:

ahead of his/her time

Đăng ký theo dõi ahead of his/her time phát âm