Thể loại:

alfabeto

Đăng ký theo dõi alfabeto phát âm

 • phát âm a a [en]
 • phát âm e e [it]
 • phát âm C C [de]
 • phát âm B B [en]
 • phát âm F F [de]
 • phát âm D D [en]
 • phát âm X X [en]
 • phát âm Q Q [en]
 • phát âm ñ ñ [es]
 • phát âm cu cu [pt]
 • phát âm S S [en]
 • phát âm Caelum Caelum [la]
 • phát âm ge ge [sv]
 • phát âm ca ca [vi]
 • phát âm uve uve [it]
 • phát âm i griega i griega [es]
 • phát âm alfabetu alfabetu [ast]
 • phát âm abecé abecé [es]
 • Ghi âm từ alfabhethi alfabhethi [zu] Đang chờ phát âm