Thể loại:

alphabet

Đăng ký theo dõi alphabet phát âm

 • phát âm a
  a [en]
 • phát âm i
  i [en]
 • phát âm Z
  Z [en]
 • phát âm India
  India [en]
 • phát âm J
  J [en]
 • phát âm r
  r [de]
 • phát âm y
  y [en]
 • phát âm e
  e [fr]
 • phát âm eu
  eu [fr]
 • phát âm beta
  beta [en]
 • phát âm C
  C [de]
 • phát âm U
  U [es]
 • phát âm W
  W [pt]
 • phát âm V
  V [en]
 • phát âm au
  au [fr]
 • phát âm B
  B [en]
 • phát âm L
  L [en]
 • phát âm F
  F [de]
 • phát âm H
  H [en]
 • phát âm G
  G [en]
 • phát âm D
  D [de]
 • phát âm X
  X [en]
 • phát âm P
  P [en]
 • phát âm K
  K [de]
 • phát âm alphabet
  alphabet [en]
 • phát âm å
  å [da]
 • phát âm T
  T [en]
 • phát âm Q
  Q [en]
 • phát âm N
  N [en]
 • phát âm ä
  ä [de]
 • phát âm M
  M [de]
 • phát âm yankee
  yankee [en]
 • phát âm omicron
  omicron [en]
 • phát âm ł
  ł [pl]
 • phát âm ti
  ti [no]
 • phát âm ó
  ó [pl]
 • phát âm abc
  abc [de]
 • phát âm S
  S [en]
 • phát âm ć
  ć [pl]
 • phát âm ж
  ж [ru]
 • phát âm epsilon
  epsilon [en]
 • phát âm alfabeto
  alfabeto [it]
 • phát âm pi
  pi [en]
 • phát âm x-ray
  x-ray [en]
 • phát âm ae
  ae [ga]
 • phát âm Thorn
  Thorn [en]
 • phát âm omega
  omega [en]
 • phát âm Mike
  Mike [en]
 • phát âm CH
  CH [es]
 • phát âm щ
  щ [ru]
 • phát âm PE
  PE [en]
 • phát âm kappa
  kappa [en]
 • phát âm theta
  theta [en]
 • phát âm alpha
  alpha [en]
 • phát âm ю
  ю [ru]
 • phát âm г
  г [ru]
 • phát âm ц
  ц [ru]
 • phát âm о
  о [ru]
 • phát âm lambda
  lambda [en]
 • phát âm Н
  Н [ru]
 • phát âm عين
  عين [ar]
 • phát âm ż
  ż [pl]
 • phát âm abeceda
  abeceda [cs]
 • phát âm gamma
  gamma [nl]
 • phát âm х
  х [ru]
 • phát âm д
  д [ru]
 • phát âm pH
  pH [en]
 • phát âm к
  к [ru]
 • phát âm ч
  ч [ru]
 • phát âm tau
  tau [cs]
 • phát âm ङ
  [hi]
 • phát âm ळ
  [hi]
 • phát âm л
  л [ru]
 • phát âm ञ
  [hi]
 • phát âm Р
  Р [uk]
 • phát âm п
  п [ru]
 • phát âm Cyrillic
  Cyrillic [en]
 • phát âm phi
  phi [en]
 • phát âm eta
  eta [en]
 • phát âm ś
  ś [pl]
 • phát âm chi (ち)
  chi (ち) [ja]
 • phát âm alfabet
  alfabet [bs]
 • phát âm т
  т [ru]
 • phát âm ą
  ą [pl]
 • phát âm с
  с [ru]
 • phát âm hiéroglyphe
  hiéroglyphe [fr]
 • phát âm th
  th [vi]
 • phát âm ź
  ź [pl]
 • phát âm क्ष
  क्ष [hi]
 • phát âm Ф
  Ф [uk]
 • phát âm cursive
  cursive [en]
 • phát âm ę
  ę [pl]
 • phát âm iota
  iota [en]
 • phát âm upsilon
  upsilon [fr]
 • phát âm ń
  ń [pl]
 • phát âm Hangul
  Hangul [en]
 • phát âm bêta
  bêta [fr]
 • phát âm haitch
  haitch [en]
 • phát âm sigma
  sigma [fr]
 • phát âm يا
  يا [ar]