Thể loại:

alphabet

Đăng ký theo dõi alphabet phát âm

 • phát âm a a [en]
 • phát âm i i [en]
 • phát âm Z Z [en]
 • phát âm India India [en]
 • phát âm J J [en]
 • phát âm r r [de]
 • phát âm y y [en]
 • phát âm e e [fr]
 • phát âm eu eu [fr]
 • phát âm beta beta [en]
 • phát âm C C [de]
 • phát âm U U [es]
 • phát âm W W [pt]
 • phát âm V V [en]
 • phát âm B B [en]
 • phát âm au au [fr]
 • phát âm L L [en]
 • phát âm F F [de]
 • phát âm H H [en]
 • phát âm G G [en]
 • phát âm D D [de]
 • phát âm X X [en]
 • phát âm P P [en]
 • phát âm K K [de]
 • phát âm alphabet alphabet [en]
 • phát âm T T [en]
 • phát âm Q Q [en]
 • phát âm å å [da]
 • phát âm N N [en]
 • phát âm M M [de]
 • phát âm ä ä [de]
 • phát âm yankee yankee [en]
 • phát âm omicron omicron [en]
 • phát âm ł ł [pl]
 • phát âm ti ti [no]
 • phát âm abc abc [de]
 • phát âm ó ó [pl]
 • phát âm S S [en]
 • phát âm ć ć [pl]
 • phát âm ж ж [ru]
 • phát âm epsilon epsilon [en]
 • phát âm alfabeto alfabeto [it]
 • phát âm pi pi [en]
 • phát âm x-ray x-ray [en]
 • phát âm ae ae [ga]
 • phát âm Thorn Thorn [en]
 • phát âm omega omega [en]
 • phát âm Mike Mike [en]
 • phát âm CH CH [es]
 • phát âm PE PE [en]
 • phát âm theta theta [en]
 • phát âm kappa kappa [en]
 • phát âm щ щ [ru]
 • phát âm alpha alpha [en]
 • phát âm ю ю [ru]
 • phát âm г г [ru]
 • phát âm о о [ru]
 • phát âm ц ц [ru]
 • phát âm lambda lambda [en]
 • phát âm Н Н [ru]
 • phát âm عين عين [ar]
 • phát âm ż ż [pl]
 • phát âm abeceda abeceda [cs]
 • phát âm gamma gamma [nl]
 • phát âm д д [ru]
 • phát âm х х [ru]
 • phát âm pH pH [en]
 • phát âm к к [ru]
 • phát âm tau tau [pt]
 • phát âm ч ч [ru]
 • phát âm ङ [hi]
 • phát âm ञ [hi]
 • phát âm л л [ru]
 • phát âm ळ [hi]
 • phát âm Р Р [uk]
 • phát âm п п [ru]
 • phát âm Cyrillic Cyrillic [en]
 • phát âm phi phi [en]
 • phát âm eta eta [eo]
 • phát âm alfabet alfabet [bs]
 • phát âm т т [ru]
 • phát âm chi (ち) chi (ち) [ja]
 • phát âm ś ś [pl]
 • phát âm ą ą [pl]
 • phát âm hiéroglyphe hiéroglyphe [fr]
 • phát âm с с [ru]
 • phát âm th th [vi]
 • phát âm ź ź [pl]
 • phát âm क्ष क्ष [hi]
 • phát âm Ф Ф [uk]
 • phát âm cursive cursive [en]
 • phát âm iota iota [en]
 • phát âm ę ę [pl]
 • phát âm upsilon upsilon [fr]
 • phát âm Hangul Hangul [en]
 • phát âm ń ń [pl]
 • phát âm bêta bêta [fr]
 • phát âm haitch haitch [en]
 • phát âm يا يا [ar]
 • phát âm sigma sigma [fr]