Thể loại:

amăñăn

Đăng ký theo dõi amăñăn phát âm