Thể loại:

amăñan

Đăng ký theo dõi amăñan phát âm