Thể loại:

amfibis

Đăng ký theo dõi amfibis phát âm