Thể loại:

amphibia

Đăng ký theo dõi amphibia phát âm