Thể loại:

ancient Chinese philosopher

Đăng ký theo dõi ancient Chinese philosopher phát âm

  • phát âm 老子 老子 [zh]