Thể loại:

anglo-Greek

Đăng ký theo dõi anglo-Greek phát âm

  • phát âm upsilon upsilon [fr]
  • phát âm sigma sigma [fr]
  • phát âm Heta Heta [sv]
  • phát âm digamma digamma [grc]
  • phát âm Sampi Sampi [grc]
  • phát âm Qoppa Qoppa [grc]