Thể loại:

anglo-Indian

Đăng ký theo dõi anglo-Indian phát âm