Thể loại:

animals in Upper Sorbian

Đăng ký theo dõi animals in Upper Sorbian phát âm

  • phát âm liška liška [cs]
  • Ghi âm từ kóń kóń [hsb] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ kóčka kóčka [hsb] Đang chờ phát âm
  • phát âm kawka kawka [pl]