Thể loại:

artikel

Đăng ký theo dõi artikel phát âm

  • phát âm en en [fr]
  • phát âm et et [fr]
  • phát âm de de [fr]
  • phát âm den den [de]
  • phát âm det det [da]