Thể loại:

beag

Đăng ký theo dõi beag phát âm

  • phát âm beag
    beag [ga]
  • phát âm madra
    madra [ga]