Thể loại:

Belgium

Đăng ký theo dõi Belgium phát âm

 • Ghi âm từ Li Vå-d'-Xhavane Li Vå-d'-Xhavane [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Libråmont Libråmont [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lierneu Lierneu [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Longliè Longliè [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lontchamp-dlé-Bastogne Lontchamp-dlé-Bastogne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lonvli Lonvli [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lovgné Lovgné [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Mafe Mafe [es | wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Malåtchî Malåtchî [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Målimpré Målimpré [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Måmdey Måmdey [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Manhé Manhé [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Måtche-el-Fåmene Måtche-el-Fåmene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Måtlindje Måtlindje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Meix-devant-Virton Meix-devant-Virton [fr] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Metet Metet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Mitchroû Mitchroû [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Modåve Modåve [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Moirmont Moirmont [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Monene Monene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Mouhagne Mouhagne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Nametche Nametche [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Néfe Néfe [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Neyåw Neyåw [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Noveye-dilé-Bastogne Noveye-dilé-Bastogne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Nwezeu Nwezeu [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ôdegne Ôdegne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ofagne Ofagne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ohè Ohè [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Okir Okir [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ortô Ortô [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ôtchamp Ôtchamp [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Oufalijhe Oufalijhe [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Oufet Oufet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ougrêye Ougrêye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Palijhoû Palijhoû [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Perwé Perwé [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pessou Pessou [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pitit-Tier Pitit-Tier [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Poleur Poleur [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pondrome Pondrome [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Poûsseur Poûsseur [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pûsmadje Pûsmadje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ R(i)cogne R(i)cogne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rénne Rénne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rimagne Rimagne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rindeu Rindeu [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rotchfoirt Rotchfoirt [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Rotchô Rotchô [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Såcere Såcere [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Samreye Samreye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sint-Djuråd Sint-Djuråd [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sint-Dni-dlé-Bovesse Sint-Dni-dlé-Bovesse [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sint-Houbert Sint-Houbert [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sinte-Mareye-Tchevigni Sinte-Mareye-Tchevigni [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Some-Leuze Some-Leuze [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sorene Sorene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sôye Sôye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ståvleu Ståvleu [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Strêye Strêye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Swè Swè [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tavni Tavni [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tcherin Tcherin [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tchevron Tchevron [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tchôfontinne Tchôfontinne [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tchonveye Tchonveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tîhondje Tîhondje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tileu Tileu [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Timplou Timplou [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tiniveye Tiniveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tîtindje Tîtindje [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tiyet Tiyet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Transene Transene [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Troes-Ponts Troes-Ponts [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Umin Umin [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Uwar Uwar [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Vervî Vervî [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Veskeveye Veskeveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Vierziye Vierziye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Vîveye Vîveye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Viyè Viyè [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Viyé-l'-Boulet Viyé-l'-Boulet [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Vonneche Vonneche [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Waime Waime [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Wajî Wajî [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Warnin Warnin [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Wårzêye Wårzêye [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Werbômont Werbômont [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Werisse Werisse [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Wônse Wônse [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Xhorisse Xhorisse [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Yåle Yåle [wa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Yinene Yinene [wa] Đang chờ phát âm