Thể loại:

Burundi

Đăng ký theo dõi Burundi phát âm

 • phát âm Burundi Burundi [hu]
 • phát âm Bujumbura Bujumbura [fr]
 • phát âm 부룬디 부룬디 [ko]
 • phát âm Gitega Gitega [fr]
 • phát âm बुरुण्डी बुरुण्डी [hi]
 • Ghi âm từ Ijoro ryes Ijoro ryes [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Twese Twese [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ umugoroba umugoroba [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Akagoroba keza Akagoroba keza [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Umugoroba mwiza Umugoroba mwiza [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Umusi mwiza Umusi mwiza [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Yambi Yambi [rn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ iguhezagire iguhezagire [rn] Đang chờ phát âm