Thể loại:

càntir

Đăng ký theo dõi càntir phát âm

  • phát âm poal poal [ca]