Thể loại:

chvt evrt fvf. vvfez ftt

Đăng ký theo dõi chvt evrt fvf. vvfez ftt phát âm

  • phát âm y y [en]
  • phát âm F F [de]
  • Ghi âm từ frt frt [am] Đang chờ phát âm