Thể loại:

cinque

Đăng ký theo dõi cinque phát âm

  • phát âm cincu
    cincu [sc]
  • phát âm sìnque
    sìnque [vec]