Thể loại:

cinque

Đăng ký theo dõi cinque phát âm

  • phát âm cincu cincu [sc]
  • phát âm sìnque sìnque [vec]