Thể loại:

cognom - Catalan

Đăng ký theo dõi cognom - Catalan phát âm

 • phát âm Juan
  Juan [es]
 • phát âm Aurora
  Aurora [en]
 • phát âm Roma
  Roma [la]
 • phát âm March
  March [en]
 • phát âm blanc
  blanc [fr]
 • phát âm parrot
  parrot [en]
 • phát âm Freixenet
  Freixenet [ca]
 • phát âm Joan
  Joan [en]
 • phát âm mas
  mas [fr]
 • phát âm vert
  vert [fr]
 • phát âm adeus
  adeus [pt]
 • phát âm alegre
  alegre [pt]
 • phát âm pont
  pont [fr]
 • phát âm Jordi
  Jordi [ca]
 • phát âm Oliver
  Oliver [de]
 • phát âm company
  company [en]
 • phát âm comes
  comes [en]
 • phát âm botella
  botella [es]
 • phát âm Bach
  Bach [de]
 • phát âm Hugues
  Hugues [fr]
 • phát âm bas
  bas [fr]
 • phát âm Bosch
  Bosch [de]
 • phát âm mir
  mir [de]
 • phát âm Pau
  Pau [pt]
 • phát âm pera
  pera [es]
 • phát âm compte
  compte [fr]
 • phát âm Gil
  Gil [ca]
 • phát âm puig
  puig [ca]
 • phát âm grau
  grau [de]
 • phát âm Figueres
  Figueres [ca]
 • phát âm mora
  mora [it]
 • phát âm Roy
  Roy [en]
 • phát âm mach
  mach [de]
 • phát âm font
  font [en]
 • phát âm coma
  coma [es]
 • phát âm pi
  pi [en]
 • phát âm Montserrat
  Montserrat [ca]
 • phát âm aguja
  aguja [es]
 • phát âm pou
  pou [ca]
 • phát âm mac
  mac [ga]
 • phát âm gras
  gras [de]
 • phát âm sales
  sales [en]
 • phát âm Bayer
  Bayer [de]
 • phát âm quer
  quer [de]
 • phát âm sala
  sala [ca]
 • phát âm amer
  amer [fr]
 • phát âm daga
  daga [es]
 • phát âm Visa
  Visa [en]
 • phát âm Pons
  Pons [fr]
 • phát âm Miquel
  Miquel [ca]
 • phát âm Francesc
  Francesc [ca]
 • phát âm Oriol
  Oriol [ca]
 • phát âm torrent
  torrent [en]
 • phát âm mont
  mont [fr]
 • phát âm Pella
  Pella [en]
 • phát âm benet
  benet [ca]
 • phát âm Bruns
  Bruns [de]
 • phát âm condom
  condom [en]
 • phát âm oliva
  oliva [es]
 • phát âm esteve
  esteve [pt]
 • phát âm rom
  rom [cs]
 • phát âm negra
  negra [es]
 • phát âm nadal
  nadal [es]
 • phát âm batalla
  batalla [es]
 • phát âm bos
  bos [nl]
 • phát âm roca
  roca [es]
 • phát âm bota
  bota [pt]
 • phát âm serra
  serra [it]
 • phát âm Vila
  Vila [sv]
 • phát âm tries
  tries [en]
 • phát âm Foix
  Foix [ca]
 • phát âm Verdaguer
  Verdaguer [ca]
 • phát âm cases
  cases [en]
 • phát âm arpa
  arpa [tt]
 • phát âm co
  co [pl]
 • phát âm Barret
  Barret [ca]
 • phát âm illa
  illa [sv]
 • phát âm riu
  riu [ca]
 • phát âm bec
  bec [fr]
 • phát âm valls
  valls [ca]
 • phát âm pol
  pol [ast]
 • phát âm gorda
  gorda [pt]
 • phát âm balot
  balot [pl]
 • phát âm costal
  costal [es]
 • phát âm blanch
  blanch [en]
 • phát âm bac
  bac [fr]
 • phát âm Antoni
  Antoni [ca]
 • phát âm costas
  costas [es]
 • phát âm cos
  cos [en]
 • phát âm Torres
  Torres [es]
 • phát âm Casanova
  Casanova [es]
 • phát âm Gaspar
  Gaspar [es]
 • phát âm burgués
  burgués [es]
 • phát âm Roch
  Roch [de]
 • phát âm Balsac
  Balsac [fr]
 • phát âm Carles
  Carles [ca]
 • phát âm badia
  badia [pt]
 • phát âm argila
  argila [pt]
 • phát âm vives
  vives [es]
 • phát âm bech
  bech [tlh]