Thể loại:

colour.

Đăng ký theo dõi colour. phát âm

  • phát âm red red [en]
  • phát âm pink pink [en]
  • phát âm mapula mapula [tl]