Thể loại:

Common Words

Đăng ký theo dõi Common Words phát âm

 • phát âm 互 [yue]
 • phát âm Laalle Laalle [om]
 • phát âm 閒 [yue]
 • phát âm 廢 [yue]
 • phát âm 另 [yue]
 • phát âm 雖 [yue]
 • phát âm dubbatamuu dubbatamuu [om]
 • phát âm Hiika Hiika [om]
 • phát âm 持 [ja]
 • phát âm 猝 [yue]
 • phát âm 幫 [yue]
 • phát âm 戀 [yue]
 • phát âm 省 (saang2) 省 (saang2) [hak]
 • phát âm 啊啦 啊啦 [wuu]
 • phát âm 因由 因由 [zh]
 • phát âm 理 [zh]
 • phát âm Dhaabii Dhaabii [om]
 • phát âm 頂 (ding2) 頂 (ding2) [wuu]
 • phát âm Yookaan Yookaan [om]
 • phát âm 北佬 北佬 [yue]
 • phát âm 緝 [yue]
 • phát âm 營 [yue]
 • phát âm 轎 [yue]
 • phát âm 滲 [yue]
 • phát âm Qajeela Qajeela [om]
 • phát âm 一塌刮啦 一塌刮啦 [wuu]
 • Ghi âm từ Agarsiisu Agarsiisu [om] Đang chờ phát âm